המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא ביטוח > בחברה לאיתור כספים גבו 7,000 ש"ח בלי שמצאו כלום עבור הצרכן

בחברה לאיתור כספים גבו מהצרכן 7,000 ש"ח בלי שמצאו עבורו כלום

 
 
תיאור התלונה:

מ' ניצול שואה תושב ירושלים פנה אל המועצה לצרכנות כנגד חברה המפרסמת את עצמה כמספקת פתרונות פיננסיים למימוש זכויות ואיתור כספים אבודים. לדברי מ' נציגי החברה פנו אליו והציעו לו לשלם להם 7,000 ש"ח תוך כדי הבטחה כי אם לא יימצאו עבורו כספים - הוא יקבל חלק גדול מה-7,000 ש"ח בחזרה.
 
כעבור מספר שבועות יצרו איתו קשר מהחברה והודיעו לו כי לא מצאו כספים שהוא זכאי להם בביטוחים הפנסיונים השונים. מ' דרש מהחברה לקבל דו"ח מפורט של כל הארגונים שהם פנו אליהם כדי לברר בעצמו את זכויותיו, אך בחברה סרבו למסור לו את הדו"ח. כשדרש לקבל את כספו חזרה, כפי שהבטיחו, החברה לא התייחסה לפניותיו והתנערו מהתחייבותם. מ' פנה גם אל משרד האוצר, שם התברר לו כי הם לא מכירים כלל את החברה וככל הנראה אינה מאושרת לגביית כספים מחברות הפיננסים.
 
במשך 3 שנים תמימות (!) רדף מ' אחר החברה, עד שהחליט לפנות אל המועצה לצרכנות על מנת שתסייע לו.
 
הטיפול בתלונה:

התלונה המקוממת הגיעה אל גב' איריס מור, מטפלת הפניות במועצה לצרכנות בכל תחום הפיננסים והביטוחים. איריס פנתה מייד אל החברה במכתב נוקב וחריף בו כתבה: במשרדי המועצה הישראלית לצרכנות התקבלה נגדך התלונה הרצ"ב. להלן סעיפי הפרת הוראות החוק שעולה החשש שנגרמו לכאורה עקב התנהלותך , בין היתר:

 -  הטעייה
 -  כשל תמורה
 -  התקשרות חוזית פגומה - אי מתן גילוי נאות לצרכן בשלב הטרום חוזי והטעייה מתוך חוסר תום לב.
 -  אי ביטול עסקת מכר מרחוק
-   עשיית עושר ולא במשפט
 
מהאמור לעייל עולה כי החתימה - והמסמך עליו היא מובאת – בטלים! ועל כן זכות הצרכן לדרוש ביטולו של ההסכם והשבת הכספים אשר נגבו  מכח אותה הסכמה פגומה. לידיעתכם,  תיקון מס' 21 לחוק מאפשר לצרכנים לתבוע בבימ"ש פיצוי לדוגמה  ללא הוכחת נזק עד 10,000 ש"ח, ועד 50,000 ש"ח  אם מדובר בהפרה חוזרת או נמשכת. אבקשך השבת מלוא כספו של הצרכן לאלתר, אחרת תפעל המועצה בכל האמצעים העומדים לרשותה למיצוי זכויותיו של הצרכן. כולל פניה לרשויות החוק!
 
למרות פניות חוזרות ונשנות של הצרכן שכלל לא נענו, תוך יומיים בלבד (!) מפניית איריס אל הנהלת החברה, התקבלה התשובה מהחברה כי הם מתנצלים על המקרה. "הלקוח צודק בטענותיו והמקרה שלו נפל בין הכסאות. אנו מבקשים את סליחתו ונחזיר לו את מלוא הסכום ששילם".
 
מ' הודה לאיריס ולמועצה לצרכנות על הסיוע והטיפול המסור והחליט לתרום את הכסף שקיבל בחזרה מהחברה לגמילות חסדים לנזקקים.