המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא מוצרים חשמליים > המוכר הבטיח: "לא תהיה מרוצה? תחזירי את המוצר" אבל התנער מההבטחה

המוכר הבטיח: "לא תהיה מרוצה? תחזירי את המוצר" אבל התנער מההבטחה

 
 
תיאור המקרה:
 
ל' תושבת מודיעין רכשה רובוט לניקוי חלונות בעלות 1,900 ש"ח מרשת גדולה וידועה תוך כדי הבטחה שניתנה לה בע"פ שהמוצר אמין ומוצלח ועושה את העבודה ומנקה את החלונות ובמידה ולא ינקה כמו שצריך - תוכל להחזיר את המוצר לחנות.
 
ל' הפעילה את הרובוט בדיוק על פי הוראות ההפעלה אך לאחר שימוש של כמעט חצי שעה ראתה שהרובוט לא עושה את העבודה ולא מנקה כמו שצריך כפי שהובטח לה בחנות. יצרה ל' קשר עם החנות אך שם הפנו אותה לשירות לקוחות לבירור והפעלת האחריות בלבד בטענה שלא ניתן לבטל עסקה של מוצר חשמלי לאחר שהופעל.  
 
בצר לה פנתה ל' אל המועצה לצרכנות על מנת שתסיעע לה בביטול העסקה.
 
הטיפול בתלונה:

הטיפול הטיפול התלונה הגיע לידי ליאת כרמי, מטפלת בתלונות מטעם המועצה לצרכנות. ליאת פנתה אל החברה במכתב ובו כתבה: במשרדי המועצה הישראלית לצרכנות התקבלה תלונת הצרכנית המצ"ב, המלינה שרכשה רובוט מנקה חלונות , ובביצוע העסקה המוכרת שכנעה אותה לרכוש את המוצר ובמידה והוא לא יעשה את העבודה תוכל להחזיר את המוצר וישיבו כספה, ובפניותיה להחזרת המותר שלא מנקה ומאכזב סרבתם לביטול העסקה.
 
הריני להפנותכם לסעיף 3ב' לחוק הגנת הצרכן – איסור ניצול מצוקת הצרכן – לא יעשה עוסק דבר במעשה או במחדל בכתב או בע"פ או בכל דרך אחרת, שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן, בורותו, או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים או בלתי סבירים, או לשם קבלת תמורה העולה על התמורה המקובלת. זאת ועוד, קובע סעיף 32 בחוק הגנת הצרכן ובלשון החוק:

(א) נמכר נכס והוברר כי נעשה לגביו מעשה או מחדל שיש בו משום הטעיה או ניצול מצוקה כאמור בחוק זה, והם מהותיים בנסיבות הענין, ובהטעיה - אף אם לא המוכר היה המטעה, רשאי הצרכן, תוך שבועיים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת הממכר, לפי המאוחר, לבטל את המכר בהודעה בכתב למוכר; בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לבטל את המכר גם אחרי התקופה האמורה.
 
אם אמנם קרו הדברים כפי שפורטו בסעיפי המכתב, מן הראוי לבטל את העסקה ולהשיב כספם בהקדם.
 

התוצאה:
 
רק בית העסק סירב תחילה לבטל את העסקה ונותר בעמדתו לתקן את המוצר. רק לאחר דין ודברים ארוך שכללו מיילים ושיחות טלפון נאות בית העסק להחזיר לצרכנית את כספה במלואו תמורת השבת המוצר באריזתו המקורית.