המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > שיקים למוטב בלבד

שיקים למוטב בלבד

שיקים למוטב בלבד

ביום 1/10/11 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הבנקאות - שירות ללקוח, המחייב את הבנקים להנפיק ללקוחות הפרטיים, המזמינים פנקסי שקים, שקים משורטטים שסחירותם מוגבלת. הבנק ינפיק שיקים רגילים שסחירותם לא הוגבלה רק אם הלקוח יבקש זאת במפורש.
 
 

שאלות נפוצותטיפים
אם יש לי שיקים פתוחים רגילים– האם אני יכול להגביל את הסחירות שלהם באופן ידני?
מהי החשיבות הגדולה של התיקון לחוק?
מדוע צרכנים המשתמשים בשקים שסחירותם אינה מוגבלת עלולים להיפגע?