המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > לא עוד חוזים מסובכים וחיובים מפתיעים בחשבון הסלולאר

לא עוד חוזים מסובכים וחיובים מפתיעים בחשבון הסלולאר

לא עוד חוזים מסובכים וחיובים מפתיעים בחשבון הסלולאר

 

ביום 13.9.11 נכנסו לתוקף הוראות חדשות בנוגע לרישיונות של חברות

הסלולר. הוראות אלה מסדירות את אופן ביצוע ההתקשרות בין החברות

ללקוחותיהן ומגבירות את השקיפות ואת הבהירות של ההסכם בין החברות

ללקוחות.

הוראות אלו הן חלק מ- 16 תיקונים צרכניים שהוכנסו לרישיונות של חברות

הסלולר במטרה למנוע עוולות צרכניות הרווחות בתחום זה, כפי שהן עולות

מתלונות צרכנים.

למשל :

  •  חברות הסלולר חייבו לקוחות בגין שירותים שלא הוזמנו על ידם.
  •  תלונות צרכנים בגין חיובי יתר לא נענו על ידי החברה. 
  •  צרכנים התבקשו לחתום על גבי פד אלקטרוני, מבלי שניתנה להםהזדמנות לקרוא את החוזה והחתימה הועברה גם לנספחים נוספיםללא ידיעתם וללא הסכמתם.

התיקונים שנכנסו לתוקף ביום 13.0.11 קובעים כיצד ייראה הסכם

ההתקשרות, מה ייכלל בו, ובאיזה אופן ייחתם ההסכם.

 

 

שאלות נפוצות
כיצד יראה הסכם ההתקשרות?
מה יכלול עמוד "עיקרי התוכנית"?
מהו טופס הגישה לשירותים?
כיצד יחתם הסכם ההתקשרות בין חב' הסלולאר ללקוח
"טופס הגישה לשירותים" לדוגמא בצרוף הסברים