המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא סלולאר וטלפוניה > המכשיר נשלח למעבדה לתיקון 3 פעמים וחזר 3 פעמים מקולקל

המכשיר נשלח למעבדה לתיקון 3 פעמים וחזר 3 פעמים מקולקל

תיאור המקרה:

ק' תושב באר שבע קנה לאשתו מכשיר סלולר מרשת מחשבים גדולה וידועה בעלות של 1,000 ₪. לאחר יומיים בלבד המכשיר התקלקל. ק' פנה לחנות עם האריזה המקורית ואלו טענו שיש לשלוח את המכשיר לבדיקה.
 
לאחר שבוע, כשחזר המכשיר מבדיקת המעבדה, שוב חזרה התקלה ושוב פנה ק' לבית העסק. כך נשלח המכשיר למעבדה 3 פעמים וכל פעם חזר עם אותה תקלה. בדרישה לקבל מכשיר חדש – נתקל בסירוב. בדרישה לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה – נענה גם כן בשלילה. על כן, פנה למועצה לצרכנות על מנת שזו תחלץ אותו מייסוריו.
 
הטיפול בתלונה:
 
גב' יהודית לאטי, מטפלת בפניות מטעם המועצה לצרכנות, פנתה אל בית עסק על מנת שיפעל בהתאם להוראות הדין: לפי סעיף 6 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) על היצרן לתקן את הטובין בתקופת האחריות ולהחזירו למצב שבו היה אלמלא הקלקול. במידה והיצרן לא תיקן את המוצר עליו לספק לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או להשיב לצרכן את התמורה ששילם, לפי בחירת היצרן.

תשובת בית העסק הראשונה הייתה כי המוצר נבדק באופן אישי ע"י המנהל הטכני של הרשת ונמצא תקין. אין אפשרות לבטל את העסקה היות והמוצר אינו בר החזרה לאחר שבוצע בו שימוש. לכן, הציעו ברשת לשלוח את המוצר שוב לתיקון.
 
תוצאה:

לאחר דין ודברים בין המועצה לצרכנות לבין בית העסק שנמשך מעל ל-3 חודשים נאות בית העסק, לפנים משורת הדין, לתת אישור החלפה למכשיר חדש. בנוסף, תקופת האחריות של המכשיר החדש הוארכה בחודשיים נוספים.