המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא מוצרים חשמליים > תקופת אחריות ל-3 שנים התגלתה כאחריות מוגבלת בלבד

תקופת אחריות ל-3 שנים התגלתה כאחריות מוגבלת בלבד

תיאור המקרה:
א' מאיזור המרכז רכש מכונת כביסה מרשת מוצרי חשמל גדולה. בעת רכישת המכשיר הציג לו סוכן מכירות את המכונה ולטענתו נאמר לו שניתנות 3 שנות אחריות מלאות. כמו כן, א' התרשם ממדבקה שהוצמדה למכונה אשר פרטה את שם יצרן המכונה, הדגם, המחיר ובין השאר צויין כי ניתנות לצרכן 3 שנות אחריות מלאות ללא סייג.

לאחר שקיבל א' את תעודת האחריות בדואר, התברר לו כי אחריות מלאה ניתנת לשנה אחת בלבד, כאשר בשנתיים הבאות ניתנת אחריות מוגבלת בתנאים פחות טובים. לדוגמא, בתקופת האחריות החברה מתחייבת לתקן את המכונה תוך 7 ימים בשעה שבתעודת האחריות המוגבלת התיקון יבוצע בד"כ תוך 14 יום כשלחברה יש זכות להאריך את המועד הזה. בנוסף, בתקופת האחריות המוגבלת הצרכן מחוייב בגין ביקור טכנאי בביתו.

א' פנה לחברה וביקש תעודת אחריות מלאה לשלוש שנים, או לחלופין לבטל את העיסקה.
הטיפול בתלונה:
המועצה לצרכנות פנתה לחברה ודרשה ממנה לכבד את האמור במדבקה אשר הוצמדה למכונה, כמפורט בהוראות הדין:

לפי הוראות סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן תשמ"א (1981) חל איסור על עוסק לעשות מעשה או מחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה.

במקרה זה, בהיעדר סייג על מדבקת האחריות, הצרכן הוטעה לחשוב כי ניתנת אחריות מלאה במהלך כל התקופה ללא שום סייג, כאשר בפועל לאחר השנה הראשונה האחריות היא מוגבלת.

התוצאה:
בעקבות פניית המועצה, החברה החליטה לשלוח לצרכן כתב אחריות מלאה ל – 3 שנים.