המועצה > מדריכים > הסכם עם נותני שירותים

הסכם עם נותני שירותים

המועצה הישראלית לצרכנות חיברה הסכם צרכני אחיד לקבלת שירותים ביתיים, במטרה להבטיח גילוי נאות, ודאות ובסיס ראייתי לצרכן המבקש לקבל שירותים ביתיים.
 
לצפייה בהסכם עם נותני שירותים: