המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא טיפולי יופי בריאות ואוכל > מספר הכמוסות היה נמוך מהאמור להיות באריזה

מס'פר הכמוסות היה נמוך מהאמור להיות באריזה

 
תיאור המקרה:
 

ש' קיבלה מרופאה המלצה לנטילת כמוסות ברזל "אקטיפרין" (שאינן דורשות מרשם), מיהרה לקנות 2 אריזות מהתרופה והחלה להשתמש בה.

 

על האריזה היה רשום שהיא מכילה 30 כמוסות וגב' ש' התבקשה לקחת 2 כמוסות ביום.

ביום האחרון של השימוש שמה לב ש' שנשאר לה כמוסה אחת בלבד בבקבוק, כלומר שהיו רק 29 כמוסות לאחר בדיקה של האריזה השנייה שקנתה נדהמה לגלות שכך גם באריזה השנייה ישנם רק 29 טבליות.


מיהרה ש' לקנות עוד שתי אריזות שלתדהמתה גילתה שגם שם ישנם רק 29 כמוסות. על כן הגישה תלונה במועצה לצרכנות בחדש להטעייה מכוונת.


הטיפול בתלונה:

 

התלונה הגיעה לטיפולה של גב' ציפי קיברסקי מנהלת מחלקת פניות הציבור, וכן נשלח מכתב אל חברת התרופות האמורה לעיל בטענה לטיפול בנושא שכן על האריזה כתוב במפורש "מכיל 30 כמוסות".


התשובה הגיעה בהקדם ובה נאמר שהחברה מיישמת 4 מערכות איכות, והכמוסות מגיעות מגרמניה ונארזות במפעל החברה במשקל השווה ל31-32 כמוסות וכן מחלקת אבטחת איכות מאשרת לשחרר לשיווק אריזות בתחום של 30-33 כמוסות.


החברה התנצלה, הבטיחה שהנושא ייבדק והודיעה כי הלקוחה תפוצה ב-3 אריזות בחינם.

התוצאה:


הלקוחה קיבלה פיצוי של 3 אריזות בחינם.