המועצה > אודות > מגילת זכויות הצרכן הבינלאומי

מגילת זכויות הצרכן הבינלאומי

 
מגילת זכויות הצרכן הבינלאומי נועדה להעלות את המודעות לזכויותיו הבסיסיות של הצרכן ולשמירתן. ב-15 במרץ 1962 קבע הנשיא האמריקאי ג'ון פ. קנדי, בהצהרה בפני הקונגרס, את זכויותיו הבסיסיות של כל צרכן על פני שמונה סעיפים. בשנת 1985 אישר האו"ם את הרשימה המורחבת במסגרת מגילת זכויות הצרכן. ארגון הצרכנים הבינלאומי (Consumers International) שמקום מושבו בלונדון ושישראל חברה בו, הגדיר את זכויות הצרכנים בעולם במטרה לקדמם וליישמם ואלו הם:
 

1. הזכות לסיפוק צרכים בסיסיים
הזכות לקבל מצרכים ושירותים בסיסיים הדרושים לעצם הקיום: מצרכי מזון בסיסיים, ביגוד, קורת גג, בריאות חינוך והיגיינה.

2. הזכות לבטיחות
הזכות להגנה מפני מוצרים, הליכי ייצור ושירותים שהם מסוכנים לבריאות ומסכנים חיי אדם. הזכות כוללת דאגה לאינטרסים ארוכי טווח של הצרכנים וגם לדרישות המיידיות שלהם.

3. הזכות למידע
זכות המקנה לצרכן קבלת מידע מפורט הדרוש לו לצורך בחירה או החלטה מתוך ידיעת הנתונים המלאים הדרושים לכך. יש לתת לצרכן מידע מרבי ומעדכן, אשר יאפשר לו לנהוג בחכמה ומתוך אחריות. הצרכן חייב להיות מוגן מפני הטעיה או פרסום חלקי מכל סוג שהוא בפרסומת מסחרית, בסימון המוצר, באריזה או בכל דרך אחרת.

4. הזכות לבחירה
זוהי זכות המקנה לצרכן גישה חופשית למגוון מוצרים ושירותים ובמחירים תחרותיים. במקרה של מונופולים, הצרכן חייב לזכות באיכות מתקבלת על הדעת ובשירות מהיר במחיר סביר. תחרות היא לב ליבה של צרכנות טובה.

5. הזכות להישמע
זכויות הצרכנים צריכות להילקח בחשבון בניסוח ובביצוע מדיניות כלכלית כולל. הצרכנים יהיו מיוצגים בגופים ממלכתיים או פרטיים הקובעים את המדיניות הכלכלית, וכן יהיו שותפים בתהליך של פיתוח מוצרים ושירותים חדשים עוד לפני ייצורם ושיווקים. זוהי זכות הצרכן להישמע בכנסת או בכל גוף ציבורי אחר הדנים בכל אחד מתחומי הצרכנות בטרם יוחלט וייקבע חוק או צו בתחומים אלו.

6. הזכות להסדר הוגן של סכסוכים
הזכות להסדר סביר בעקבות תביעות צודקות, לרבות הזכות לקבלת פיצוי במקרה של מוצרים פגומים, שירותים חלקיים ואפילו במקרה של ייצוג לקוי של האינטרס הישיר של הצרכן בעת דיון משפטי. לרשות הצרכן חייבים לעמוד סיוע משפטי בתנאים סבירים ומוסד שאפשר להלין לפניו בתביעות קטנות.

7. הזכות לחינוך
הזכות לקבלת מידע ורכישת מיומנות שתאפשר לצרכן להיות צרכן נבון לכל ימי חייו. זכות זו חייבת להעניק לצרכן את הידע ואת המיומנות הדורשים לו לנקיטת עמדה שתשפיע על הגורמים הקובעים בעניינים צרכניים.

8. הזכות לבריאות ולאיכות הסביבה
זכות זו כוללת את הזכות לשיפור מתמיד באיכות החיים. הכוונה היא להגנה מפני סיכונים סביבתיים מן הסוג שלפרט אין שליטה עליהם. זכות זו כוללת את הצורך להגן ולשפר את הסביבה בהווה ובעתיד, עבור הדורות הבאים.