המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

פנייה אל נציג פניות הציבור - אל מי פונים וכיצד?

בכל חברת ביטוח קיים ממונה על פניות הציבור.  אפשר לפנות אליו בכל נושא הקשור בפוליסה, כגון: תנאי קבלה, תנאי תשלום, תנאי הפוליסה, תביעות. אם התשובות המתקבלות ממנו אינן מספקות,  אפשר לפנות אל המפקח על הביטוח.