המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

מהם כתבי שירות?

כתב השירות הוא אוסף של שירותים רפואיים והתנאים לקבלתם, הניתנים ע"י ספק אחד או  ע"י כמה ספקים.  כתבי השירות המקובלים הקיימים כיום בשוק הינם בתחום שירותי הרפואה המשלימה, בתחום איכות החיים, שירות ביקור רופא בבית המבוטח ועוד. כתב השירות מוגבל בזמן ומתחדש לתקופות נוספות בהסכמת הספק וחברת הביטוח. בשונה מפוליסות הפרט, כתב השירות ניתן לביטול על ידי חברת הביטוח.