המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

מי זכאי לקבל שירותי בריאות על פי החוק?

על פי חוק ביטוח בריאות כל תושב (1)  (מי שמרכז חייו בישראל) זכאי לשירותי בריאות, אלא אם כן הוא זכאי להם מכוח חוק אחר (2) .
תושב המבקש לקבל את שירותי הבריאות, נדרש להירשם, לפי בחירתו, לאחת מארבע קופות החולים הקיימות: קופת חולים מאוחדת, מכבי שירותי בריאות, קופת חולים לאומית ושירותי בריאות כללית.
על פי החוק, קופת חולים חייבת לקבל כל תושב שבחר להירשם  אליה , ללא קשר למין, לגיל למצב בריאות או לתשלומיו.


(1) בירור וקביעת "תושבות" מתבצעת על ידי המוסד לביטוח לאומי.
(2) קיימת זכאות לשירותי בריאות גם מתוקף חוקים אחרים הנובעים מפגיעה מסויימת כגון פעולות טרור ואיבה, נפגעי רדיפות נאצים, הורים שכולים, נכי צה"ל וכיוצ'.