המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

כמה עולה להצטרף לשב"ן?

דמי החברות בשב"ן נקבעים על פי גיל החבר המצטרף. דמי החבר הינם אחידים בתוך קבוצות הגיל, ואינם קשורים למצב הבריאות, לוותק, למצב משפחתי או לכל תנאי אחר. כל קופת חולים קובעת את דמי החבר עבור תכניות השב"ן שלה, ואלו מאושרים על ידי משרד הבריאות. דמי החבר של תכניות השב"ן בקופות השונות אינם אחידים, ויש לבדוק אותם בכל קופה, בהתאם לגיל ולהרכב המבוטחים (יחיד, משפחה). דמי החבר נגבים על ידי הקופה עצמה.