המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

כמה עולה לנו ביטוח הבריאות הממלכתי?

כל תושב מחויב בתשלום מס עבור ביטוח הבריאות הממלכתי. גובה התשלום נקבע על פי גיל התושב (ילד, מבוגר, גמלאי), על פי מעמד התושב (שכיר, עצמאי) ועל פי מכלול הכנסותיו. בדרך כלל יהיה גובה התשלום כ- 5% מסך ההכנסות עד לתקרה של 79,750 ₪ (נכון ל 1.1.2010).
יש כמה יוצאי דופן, לדוגמה:
ילד עד גיל 18 שנה וחיילים אינם חייבים בתשלום דמי ביטוח בריאות.
אדם שאין לו הכנסות ישלם סכום חודשי מינימלי הקבוע בחוק. הסכום הנכון ל- 1.1.2001 הינו 95 ₪ . גביית התשלום במקרה זה  נעשית על ידי המוסד לביטוח לאומי.
אי תשלום המס אינו פוטר את הקופות מלתת את שירותי הבריאות שהן מחויבות לתת.
מהי השתתפות עצמית?
ככלל שירותי הבריאות הכלולים בסל ניתנים ללא תשלום על ידי קופות החולים ועל ידי משרד הבריאות. אבל קיימים שירותים בסל אשר קופות החולים יכולות, על פי החוק, לגבות עבורם השתתפות עצמית.  לדוגמה: ביקור בית של רופא, שירותי חירום, טיפול בחדר מיון, אשפוז סיעודי מורכב, בדיקות הריון ועוד.
גובה ההשתתפות העצמית מתפרסם על ידי קופות החולים מעת לעת.