המועצה > חוק ומשפט > תיקוני חקיקה

תיקוני חקיקה


תיקון לרישיונות חברות הסלולר - איסור על העלאת תעריפים בתקופת ההתחייבות (מ-1.1.09)
תיקון לרישיונות חברות הסלולר אוסר על החברות להעלות תעריפים למנויים פרטיים במשך תקופת ההתחייבות. מיום 1.1.09 מפעילי הסלולר יחויבו להציג למנוייהם תנאי התקשרות סופיים, ידועים וקבועים מראש לכל תקופת ההתחייבות. תעריפי השירותים  ייקבעו ביום ההתקשרות על ידי המפעיל, ויהיו אחידים ונקובים בשקלים למשך כל תקופת ההתחייבות.
התיקון לא חל על חוזים קיימים, אלא רק על חוזי התקשרות חדשים. באוקטובר 2007 המועצה לצרכנות פנתה למשרד התקשורת בבקשה לבחון את התנהלות חברות הסלולר בעניין,  בגלל הפגיעה החמורה בציבור הצרכנים. בעקבות פניית המועצה לצרכנות  ובעקבות תלונות צרכנים, משרד התקשורת ערך שימוע בעניין,  וזה הוביל בסופו של דבר לרפורמה החדשה.