המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


הטעיה לגבי מחיר המוצר

בית המשפט קבע כי במקרה שרכישת ארון מחייבת הובלה והרכבה מטעם החברה, כאשר התשלום קבוע מראש, הרי שפיצול המחיר הוא מלאכותי. "הום סנטר" הורשעה, בין היתר, בגין הפרת חובה להציג את המחיר הכולל.