המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא תרבות ופנאי > ללקוח התברר בדיעבד שקופון - כרטיסים לפארק המים - לא בתוקף

ללקוח התברר בדיעבד שקופון - כרטיסים לפארק המים - לא בתוקף

תיאור המקרה:
 
ש' תושב חולון רכש באמצעות אתר קופונים באינטרנט ארבעה כרטיסים לפארק מים. תוקף הכרטיסים לא צויין באתר האינטרנט ובאישור ההזמנה. לאחר תקופת מה, כשהתקשר לברר מתי יוכל להגיע לפארק המים, נודע לו לתדהמתו כי פג תוקף הכרטיסים והוא לא יוכל לממש אותם.
 
 
הטיפול בתלונה:

 

שירלי תלמי, מטפלת בתלונות מטעם המועצה לצרכנות, פנתה אל הנהלת אתר האינטרנט בדרישה לפעול לפי הדין:

 


לפי סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן על העוסק לספק לצרכן עד למועד הספקת השובר מסמך בכתב הכולל פרטים מהותיים כגון מהות השירות, מחירו, תנאים לביטול עסקה על פי החוק וכל תנאי נוסף החל על העסקה.
לפי סעיף 32(א) לחוק הגנת הצרכן כאשר העוסק הטעה את הלקוח בעניין מהותי, הצרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך זמן סביר מהמועד שבו נודע לו על ההטעיה. במקרה שלפנינו, ש' ביקש לממש את השוברים במועד שיחפוץ, ללא הגבלת זמן.

 


במקרה זה, לא נמסר לצרכן כל מידע בדבר תוקף הקופונים. החברה אף הפרה את חובתה על פי החוק למסור מידע בכתב ללקוח. לאור ההטעיה של החברה בדבר תוקף הקופון, רשאי הצרכן לבטל את העסקה תוך זמן סביר כאמור.

 


תוצאה:

 

כשבוע לאחר שליחת המכתב מטעם המועצה הישראלית לצרכנות הגיעה התשובה מאתר האינטרנט לפיה תוקף השוברים יוארך והלקוח יוכל לממשם במשך שנה.