המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > גבייה מנהלית על ידי רשות מקומית

גבייה מנהלית על ידי רשות מקומית

בשני פסקי דין שניתנו בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב מתח ביהמ"ש ביקורת על עיריות רמת השרון ואור יהודה.
פסקי הדין האלה  מציגים צרכנים חסרי אונים, שנדרשים ביום בהיר אחד לשלם סכומים גבוהים מאוד בגין חובות שהרשות טוענת לקיומן ופועלת  בהליכים מנהליים לגבייתם.


שאלות נפוצותטיפים
מה הם אותם הליכים מנהליים לגביית חובות?
מה בעצם הפסול בכך? הרשות זכאית לקבל תשלומים ואכן פועלת לגבייתם לטובת כלל הציבור. והרי כל שקל שלא משולם, גורע מהקופה הציבורית ומהשירות שיקבלו כלל ציבור הצרכנים.
לגבי חובות עבר – אחרי כמה שנים יכולה העירייה לגבות חובות?
האם ישנה הצדקה לגבות חובות כל כך ישנים? הרי חלק עצום מהחוב נוצר מהריביות וההצמדות, שאם העירייה הייתה דורשת את התשלום במועד הם היו נחסכים מהצרכנים?
מה עלה בגורל אותו אב שכול שנדרש לשלם שניים וחצי מיליון שקלים?