המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה?

פתרון לבעיה הצרכנית שלך בלחיצת כפתור

סימולאטור לבירור זכאות לביטול עסקה

באיזה אופן ביצעת את העיסקה?

חוק הגנת הצרכן מבחין בין סוגי עסקאות, וקובע כללים שונים בדבר אופן ביטול העסקה בהתאם לאופן שבה בוצעה, הכללים שיחולו על ביטול עסקה שנעשתה בעסקת מכר מרחוק  שונים מהכללים שיחולו במקרה של
עסקת רוכלות או עסקה אחרת

 

 

 
(טלפון / אינטרנט / דוא"ל / פקס)
(בבית / בעבודה / בבסיס / בתערוכה)
 
 
(בחנות / בבית העסק)