המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2015

ארכיון כתבות 2015

תאריך: 12/02/2015

המועצה לצרכנות החזירה לצרכנים למעלה ממיליון וחצי ש"ח באמצעות ניסוח כתבי תביעה
במסגרת השרות, הניתן בחינם, סייעה המועצה לצרכנות בשנת 2014 בניסוח 574 כתבי תביעה. 96% מהתביעות הסתיימו לטובת הצרכנים. בממוצע הושב לכל צרכן סך של 3,176 ש"חהמועצה הישראלית לצרכנות מגישה, כמידי שנה, את הדו"ח השנתי לתביעות קטנות בכתבי תביעה בהם סייעה המועצה בניסוחן. במסגרת פעילות זו לשנת 2014, סייעה המועצה הישראלית לצרכנות בניסוח 574 כתבי תביעה עבור הצרכנים. בתקופת דו"ח זה, 96% מהתביעות שהסתיימו זיכו אותם במבוקשם, בין במסגרת של הסדר עליו הסכימו הצדדים לצורכי פשרה ובין בהכרעה סופית של בית המשפט בעניינם. מדובר בעליה של 2% בהצלחה בתביעות שנוסחו בסיוע המועצה לצרכנות והסתיימו עד כה, בהשוואה לשנת 2013.

 

צוות הסיוע לצרכנים בניסוח כתבי תביעה לבתי המשפט לתביעות קטנות, הינו חלק מפרויקט לעידוד ולהגברת האכיפה האזרחית, אשר פועל במועצה הישראלית לצרכנות החל מינואר 2012 באופן חלקי, ומנובמבר 2012 באופן מלא.

 

במסגרת הפרויקט, תלונה שנשלחה למועצה וטיפולה מול בית-העסק נענה בסירוב בית העסק, נבחנת האפשרות לנסח עבור הצרכן כתב תביעה לביהמ"ש לתביעות קטנות, אשר יקל ויסייע בידו להתמודד בשדה המשפטי אל מול בית העסק שגזל את זכויותיו. בשנתיים האחרונות נעזרו מאות רבות של צרכנים בשירות זה הניתן בחינם, ובהצלחה מרובה.


עפ"י הדו"ח, הושב לצרכנים שהסתייעו בשנת 2014 בשירות ניסוח כתבי תביעה של המועצה לצרכנות, סכום כולל של 1,556,320 ₪, ממוצע של 3,176 ₪ לצרכן.

 


בתום שלוש שנים לפעילות צוות אכיפה אזרחית, הושב לציבור הצרכנים סכום כולל של 2,783,170 ₪, ממוצע של 3,605 ₪ לצרכן.


ב- 34% מהסיבות שהיוו עילה לכתבי התביעה שנוסחו במועצה לצרכנות בשנת 2014, הועלתה טענת צרכנים לפגם במוצר ו/או אי התאמה בו. התרומה העיקרית לסיבה זו היא בתביעות בתחום הריהוט.


את מירב התביעות המנוסחות במועצה לצרכנות (קרוב ל- 50%) תופס תחום הריהוט לבית, זאת מאחר וטענות צרכנים רבות על פגם במוצר ואי התאמתו לדרישותיהם מופיעים בתביעות רבות.


עוד ניתן ללמוד מהנתונים המוצגים לעיל, כי בהשוואה לשנה שעברה, חלה השנה עליה ניכרת, בלמעלה מפי שניים, בשימוש בטענת "הטעיה" כסיבת תביעה בתביעות שנוסחו במועצה לצרכנות.

 

 

עליה משמעותית כאמור, עלולה להעיד על כך שציבור הצרכנים חש השנה כי הוא מוטעה יותר על ידי עוסקים בפרטים המהותיים לתנאי ההתקשרות שלו עם בית העסק בקבלת שירותים ורכישת טובין. מיותר לציין, כי "הטעיית הצרכן" מהווה עוולה עיקרית וראשית בדיני הגנת הצרכן, אשר רשויות השלטון האמונות על אכיפת דיני הגנת הצרכן בישראל, שמות לעצמן כמטרה עליונה למגרה. בהתאם לכך, הוגדלו השנה, באופן ניכר, הקנסות המנהליים שיכולה הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן להטיל על עוסקים בגין הטעיית הצרכן.


בהמשך לעליה השנה בשיעור השימוש ב"הטעיה" כסיבת תביעה, המועצה לצרכנות שמה לעצמה כמטרה את המאבק בהעדר גילוי נאות, בכל הנוגע למתן מלוא המידע בהתקשרויות עוסקים עם צרכנים.


 

 

עו"ד אהוד פלג, מנכ"ל המועצה לצרכנות אומר כי השירות שמעניקה המועצה לציבור הצרכנים, מסייע קודם כל לצרכן הבודד לקבל בחזרה את המגיע לו. עו"ד פלג: "מטרת-העל במתן השירות היא לסייע לצרכן לעמוד על זכויותיו באופן שמחזק גם את אכיפת הוראות דיני הגנת הצרכן על עוסקים. בכך ייטלו גם הצרכנים חלק פעיל במיגור תופעות צרכניות הפוגעות בהם, ויסייעו ביצירת תרבות צרכנית ועסקית הוגנת".