המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2021

ארכיון כתבות 2021

תאריך: 21/02/2021

בדיקת סל מוצרים לחודש ינואר 2021: פער של 37% בין הרשת הזולה והיקרה
המועצה לצרכנות, משרד הכלכלה והתעשייה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גיבשו סל מוצרים נבחר של מוצרי מזון, ניקיון וטואלטיקה. ברמי לוי באינטרנט הסל הזול ביותר. בקרב הרשתות הנבחרות - ויקטורי הזולה ביותר

 

במטרה לעודד מודעות צרכנית ערכו המועצה הישראלית לצרכנות ומשרד הכלכלה והתעשייה השוואה של הסל הנבחר בין רשתות קמעונאיות גדולות. השוואת הרשתות מבוססת על מתודולוגיה סדורה לבחירת הפריטים להשוואה ולהתאמות הנדרשות לטובת יצירת סל אחיד בר השוואה.

 

מטרות הסל: אחידות – יצירת סל מוצרים אחיד וקבוע המאפשר בסיס השוואתי לאורך זמן. שימושיות – הגברת יכולת השוואת מחירים על ידי קהל הצרכנים ועידוד צרכנות נבונה. רלוונטיות – מידע נגיש ופשוט לצרכנים לגבי תנודות במחירי מוצרי צריכה שכיחים. עקיבות – כלי המאפשר הצבת זרקור על מגמות הדורשות העמקה ובחינה ביחס ליוקר המחיה במוצרי צריכה. משילות – כלי בקרה ומעקב לגבי אפקטיביות מהלכים ופעולות בתחום יוקר המחיה.

 

הסל כולל מוצרי מזון וטואלטיקה נבחרים ולא את כל מוצרי המזון והטואלטיקה. גיבוש הרכב סל המוצרים נעשה על פי הפרמטרים הבאים: היקף צריכה משמעותי – נבחרו המוצרים אשר משקלם היחסי ב"סקר הוצאות משק הבית 2015" נמצא גבוה. לכל סוג מוצרים נבחר המוצר שסך ההוצאה עליו הוא הגבוה ביותר. מוצרי צריכה הנצרכים בכלל החמישונים בישראל – מוצרים שנצפו כנצרכים על ידי מספר גדול של משקי בית, ומתאפיינים בהוצאה נומינלית דומה בכלל חמישוני ההכנסה של משקי הבית. מוצרים שאינם עונתיים.

 

ממצאי הבדיקה

 

עלות הסל הממוצעת ברשתות בחודש ינואר 2021 עמדה על 942 ₪. פער המחירים בין הרשת היקרה לזולה עומד על % 37.

 

 

(לחצו להגדלה)

 

עלות הסל הממוצעת ברשתות נבחרות בחודש ינואר 2021 עמדה על 885 ₪. פער המחירים בין הרשת היקרה לזולה עומד על כ- % 8. רשתות נבחרות הינן רשתות אשר עומדות בארבעה תנאים מצטברים בשנת 2020 : עלות הסל השנתית הממוצעת נמוכה מעלות הסל השנתית הממוצעת של כל הרשתות, אחוז החודשים בהם עלות הסל של הרשת נמצע זול מהממוצע גדול מ-%80 ,לרשת לפחות עשרה סניפים ופריסה על פני שני מחוזות. החל מינואר 2021 ,שוק מהדרין עומדת במתודולוגיה ונוספה להשוואה.

 

 

לקריאה נוספת מתוך אתר משרד הכלכלה לחצו כאן >>

 

הערות לבדיקה
הנתונים באמצעות פלטפורמת "פרייסז" ומבוססים על דיווח הרשתות
החל מינואר 2021 ,חל שינוי במתודולוגיה – הדרישה כי ברשתות תהיה זמינות של % 80 מהמוצרים מעוגלת מטה (כלומר 54 מוצרים לכל הפחות).
איסוף ורישום מחירי כלל המוצרים מתבצע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על פי מתודולוגיית מדד המחירים לצרכן.
המחיר בסל המוצרים הוא מחיר של יחידת מוצר אחת, או מחיר ליחידת משקל למוצרים הנמכרים במשקל. המחיר המוצג למוצר הינו מחיר לפריט ספציפי נבחר מאותו מוצר.
עלות הסל הכוללת היא העלות הנדרשת לרכישת סל הכולל יחידה אחת מכל מוצר בסל.
החל מחודש מרץ 2019 חל שינוי במתודולוגיה כך שמבצעי מועדון אשראי אינם נלקחים בחשבון לצורך חישוב המחירים. אי לכך, עודכנו הנתונים בהתאם בגין חודשים ינואר-פברואר 2019.