המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה

חדשות המועצה

תאריך: 29/07/2019

נכנס לתוקף החוק לפנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים
החל מה-27.7.2019, גופים ציבוריים יהיו צריכים להיות זמינים לצרכן גם בדוא"ל או בשירותים דיגיטליים נוספים ולא רק בפקס או בדואר

צרכן

 

מתי לאחרונה עשיתם שימוש בפקס, שלא לדבר על פניה לגוף ציבורי בדואר? ובכן, חוק חדש שנכנס לתוקף יאפשר לגופים ציבוריים לקבל מכם מסמכים וטפסים גם באמצעים דיגיטליים, לרבות דואר אלקטרוני.

 

על פי החוק, גוף ציבורי יאפשר לכל אדם לפנות אליו באמצעי קשר דיגיטלי, אלא אם כן נקבע אחרת לפי כל דין או שהגוף הציבורי החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי הפנייה לגבי עניין מסוים תהיה בדרך מסוימת אחרת; החלטה תפורסם באתר האינטרנט של הגוף הציבורי. יחד עם זאת,  בעניין שגוף ציבורי מאפשר לגביו פנייה באמצעות פקסימיליה הוא אינו רשאי להחליט שהפנייה אליו תהיה בדרך מסוימת אחרת.

 

עוד נקבע כי גוף ציבורי יפרסם באתר האינטרנט שלו, לגבי יחידות בו הנותנות שירות לציבור, את עיקרי סוגי השירותים הניתנים ביחידות אלה, פריסתן הגאוגרפית, כתובותיהן ודרכי ההתקשרות עמן, ובכלל זה אמצעי קשר דיגיטלי שאפשר לפנות באמצעותו לגוף הציבורי ולאותן יחידות; כמו כן יפרסם הגוף הציבורי דרכי התקשרות עם עובד הגוף או היחידה שנותנים שירות לציבור, כפי שיקבע מנהל הגוף הציבורי או היחידה, לפי העניין.

 

בהגדרה של גופים ציבוריים נמצאים משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהם, צבא הגנה לישראל - לעניין יחידות שנותנות שירות לציבור, לשכת נשיא המדינה, מינהל הכנסת, משרד מבקר המדינה, בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות וגופים אחרים בעלי סמכות שפיטה, משטרת ישראל - לגבי פניות ליחידה לתלונות ציבור, ופניות בעניין חוק חופש, דוברות והסברה ורכש, הרשות הארצית לכבאות והצלה - לגבי פניות ליחידות או לבעלי תפקידים שנותנים שירות לציבור, שירות בתי הסוהר, עיריות ומועצות מקומיות, תאגידים מקומיים, בית חולים ציבוריים, קופת חולים וחברות ממשלתיות כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות.

 

מנכ"ל בפועל המועצה לצרכנות, עופר מרום: "הגיע הזמן להתקדם לעידן הטכנולוגי של ימינו -בו למרבית הצרכנים אין גישה לפקס, והדרישה למשלוח בפקס גזלה מצרכנים זמן מיותר".

 

לצפיה בנוסח החוק המלא לחצו כאן >>הגינות בצרכנות

 
פורום המועצה לצרכנות