המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2008

ארכיון כתבות 2008

תאריך: 17/08/2008

המועצה הישראלית לצרכנות: צרכנים ששילמו עבור טיסות לגיאורגיה  והחברות נמנעו מלבצען בשל המלחמה,  זכאים לקבל  את מלוא כספם בחזרה
 
בשל המלחמה שפרצה בעיצומו של חודש אוגוסט בגאורגיה, נבצר מצרכנים רבים לממש טיסות וחופשות בחו"ל אותם הזמינו. למועצה לצרכנות הגיעו תלונות צרכנים שבהן נמסר כי סוכני הנסיעות לא אפשרו לבטל ועמדו על גביית מלוא הסכומים כשהם מתעלמים באופן מוחלט מנסיבות הביטולים.

חוות דעת משפטית של המועצה לצרכנות קובעת כי צרכנים שהזמינו כרטיסי טיסה ו-או חבילות נופש והחברות נמנעו מלבצען בשל המלחמה בגיאורגיה , פטורים מלשאת בנזק הכספי הנובע מכך. מהפניות  למועצה מסתבר כי, צרכנים שפנו למשרדי נסיעות בבקשה לקבל את כספם בחזרה נתקלו לפי שעה בסירוב וכי התשובות המתקבלות מגומגמות ולא ניתן להבין מהן האם יקבלו את כספם בחזרה.
כמו בכל חוזה (עסקה) הנכרת בין שני צדדים, כך גם במקרה זה חלה על שני הצדדים החובה לקיים את ההסכם. בנסיבות שנוצרו ספק השירות אינו יכול לעמוד בהתחייבויות  שנטל על עצמו, ומשלא עמד הספק בחלקו בעסקה הוא חייב להשיב לצרכן את מלוא התמורה שגבה בגינה.  חובת תום הלב המעוגנת בסעיף 12 לחוק החוזים לקיים את ההסכם בדרך מקובלת ובתום לב, מחייבת כי אם כשל ספק באספקת שירות עליו התחייב – לא ידרוש כל תמורה בגינה וישיב את שכבר גבה. בהתאם, לא סביר כי ספק יקבל תמורה לעסקה, למרות שלא מלא את חלקו בה.
לעמדת המועצה לצרכנות, משנמנע מחברת התעופה לבצע את הטיסה עליה התחייבה, הרי שראוי, צודק והוגן להשיב לצרכן את הכספים ששילם בגין אותו השירות שכלל לא סופק לו. על אחת כמה וכמה נכונים הדברים בנסיבות שבהם רכש הצרכן כרטיס במחיר הכולל רווח לחברת התעופה ולא רק את ההוצאות של חברות התעופה .
מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג מציין כי ערכים נבחנים דווקא בעתות משבר. ערך ההגינות, שצריך לחול במדינה מתוקנת על כל התקשרות בין צרכן לנותן שירות, מחייב למצוא את הפתרון העושה צדק עם שני הצדדים, ובכל מקרה צריך למנוע מצב בו אחד הצדדים יוצא נשכר מבעיתו של הצד האחר, במיוחד אם זו לא היתה אשמתו. עו"ד פלג מזכיר כי חוק הגנת הצרכן אוסר על ניצול מצוקה של צרכנים.
לאור העובדה כי משברים מעין אלה אינם נדירים במקומותיו, בכוונת המועצה לצרכנות לדאוג להסדרת ההשלכות האפשרית על הזמנת שירותי תיירות בצורה ברורה בדין.