המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2016

ארכיון כתבות 2016

תאריך: 07/09/2016

תיקון לחוק הספאם בעניין בקשת תרומה או הפצת תעלומה: מה השתנה בחוק?
תיקון מספר 63 לחוק התקשורת (חוק הספאם) קובע: איסור על שיגור דבר פרסומת בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, יחול גם על מסר שמטרתו בקשת תרומה או הפצת תעמולה. היכנסו לקרוא את החריגיםביום 16.8.16 נכנס לתוקף תיקון מס' 63 לחוק התקשורת שמרחיב את תחולת חוק הספאם.

 

התיקון

 

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 63), התשע"ו–2016 קובע כי האיסור הקבוע בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 (להלן – החוק), שעניינו איסור על שיגור דבר פרסומת באמצעות מערכת פקסימליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או מסרון בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש  של הנמען, יחול גם על מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או הפצת תעמולה.

 

בנוסף, התיקון קובע כי אם שוגר דבר הפרסומת באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, דהיינו שיחת טלפון מוקלטת, אף אם הנמען נתן הסכמתו לקבל הודעות בדרך זו, יציין המפרסם בתחילת כל שיחה, שהנמען רשאי לבקש להסיר את שמו מרשימת התפוצה של המפרסם ויאפשר לו, מיד לאחר מכן, להסיר את שמו מרשימת התפוצה, על ידי לחיצה על החייגן.

 

החריגים

 

מאיסור זה מוחרגת בקשת תרומות לשם התמודדות בפריימריז או בחירות לכנסת, לראש רשות מקומית או לרשימת מועמדים ברשות מקומית וכן תעמולה שיש בה מסר פוליטי. כלומר משלוח ספאם בנושאים אלה עדיין מותר.

 

כמו כן, התיקון קובע כי יהיה מותר להמשיך ולשלוח דבר פרסומת לציבור הרחב, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, לשם קבלת תרומה או הפצת תעמולה על ידי מפרסם הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור, ובלבד שהנמען לא הודיע על סירובו לקבל את דבר הפרסומת באחת מן הדרכים הקבועות בחוק.

 

 

לצפיה בתיקון מס' 63 לחוק התקשורת לחצו כאן

 

 

למידע נוסף אודות חוק הספאם לחצו כאן