המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2016

ארכיון כתבות 2016

תאריך: 03/01/2016

הוגש הסכם פשרה בתובענה הייצוגית נגד קלאב הוטל
עדכון חשוב לצרכנים בנוגע לתביעה הייצוגית כנגד חברת קלאב הוטל. אנא היכנסו וקיראו את הסכם הפשרה. במידה וישנם התנגדויות כלשהם - יש להגישם עד ליום 10.1.2016

 


 

המועצה לצרכנות מפרסמת הודעה מיוחדת הנוגעת לכל הצרכנים שיש ברשותם יחידת נופש בעניין התביעה הייצוגית כנגד חברת קלאב הוטל.


בתמצית הדברים: המועצה לצרכנות שוקלת להגיש התנגדות לאור הפגמים שנמצאו לדעתה בהסכם הפשרה. הסכם הפשרה משנה את שיטת החישוב של דמי האחזקה השנתיים ובנוסף  אין בהסכם הפשרה כל הצעה קונקרטית או קביעת סכום ההחזר שהחברה מסכימה להעביר לבעלי היחידות – אם בכלל. נושא אחר הוא שינוי רטרואקטיבי של הסכמי הרכישה לעניין אופן חישוב דמי אחזקה.

 

להלן לשון ההודעה במלואה:

 

לאחרונה, חברת קלאב הוטל שלחה הודעות אישיות לכלל בעלי יחידות נופש בעניין הסכם פשרה שהוגש לאישור בית המשפט בתיק 2399/03 בירנבוים נ' קלאב הוטל.


נושא התובענה הייצוגית  הוא חיוב ביתר של בעלי היחידות בשל חלוקת הוצאות שאינה תואמת את הוראות החוזה, ועילות נוספות כגון תשלום עבור משתמש חמישי, שלילת זכות נופש במקרה של איחור בתשלום ועוד.

 

לידיעתכם, הסכם הפשרה יחייב כל מי שלא הגיש או יגיש התנגדות בבית המשפט, עד ליום 10.1.16.


בהתאם, אם אינכם מסכימים לתנאים שמפורטים בהסכם, ביכולתכם לשלוח מכתב התנגדות לבית המשפט המחוזי בתל- אביב כב' השופט רחמים כהן, – רח' ויצמן 1 – תל אביב, לציין בכותרת התנגדות להסכם פשרה בתיק א.2399/03 בירנבוים ואח' נ' קלאב אין אילת בע"מ ואח' ולציין את שמות בעלי היחידה כפי שרשום בהסכם, מספר ת.ז ואם אפשר מספר הסכם הרכישה.

 

במענה לשאלות בעלי יחידות יצויין כי המועצה שוקלת להגיש התנגדות לאור הפגמים שנמצאו לדעתה בהסכם הפשרה, כשאחד הנושאים החשובים הוא שאין בהסכם הפשרה כל הצעה קונקרטית או קביעת סכום ההחזר שהחברה מסכימה להעביר לבעלי היחידות.

 

להבנת המועצה, ההסכם יביא למצב הפוך בו לא מגלים לבעלי היחידות אם בכלל יקבלו החזר (וכמה), בין אם משום שהדבר תלוי בבדיקה מטעם קלאב הוטל (שניתן להבין שטרם נעשתה ומשום כך ייתכן שחברי הקבוצה לא יקבלו החזר כספי. כתוצאה מכך, ציבור בעלי היחידות נדרש לשקול אם הוא מסכים לפשרה מבלי שקיבל את מלוא המידע על תוצאותיה כאמור.


לעמדתנו, לא ניתן להתייחס להצעת פשרה ללא מידע מספק כדי לאמוד את משמעות ההסכם ומשכך - הצעת פשרה זו אינה ראויה מהסיבה הזו.

 

אף ליועץ המשפטי לממשלה עומדת הזכות להגיש עמדה לבית המשפט.


תהליך בדיקת הסכם הפשרה נעשה בבית המשפט, כשבית המשפט בוחן אם הוגשו התנגדויות ואם ניתן לתקן את ההסכם וכיצד והצדדים צריכים להגיב להתנגדויות ולמסור את עמדתם.

 

אנחנו נמשיך לעדכן אתכם ונפרסם את ההתנגדויות ככל שיוגשו.


לצפיה בהסכם הפשרה לחצו כאן >>