המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה > משבר נגיף הקורונה
תאריך: 07/05/2020

המועצה לצרכנות קוראת לבטל את ההקלות שניתנו לחברות התקשורת על רקע משבר הקורונה
מנכ"ל המועצה לצרכנות שלח אל המועצה לשידורי כבלים ולווין את עמדת המועצה לצרכנות בשל הארכת ההקלות שמבקשות החברות הוט ויס לקיצור שעות עבודה במוקד הטלפוני ולביטול חובת הקלטת שיחות, על אף החזרת העובדים למקומות העבודה

 


לאור העובדה שהממשלה אישרה את ההקלות במשק וניתן להחזיר את כל העובדים למקום העבודה,  לעמדת המועצה לצרכנות אין מקום לקיצור שעות עבודה במוקד הטלפוני ולביטול חובת הקלטת שיחות כפי שביקשו חברות הוט ויס.

 

מנכ"ל המועצה לצרכנות עופר מרום שלח אל מנהלת הסדרת השידור לציבור - המועצה לשידורי כבלים ולווין במשרד התקשורת  מכתב תחת הכותרת: "שימוע בעניין הארכת הוראת שעה למתן הקלות לחברות בשל נגיף הקורונה".

 

במכתבו כתב מרום: "המועצה הישראלית לצרכנות מתכבדת בזאת להגיש את עמדתה בעניין שבנדון, כדלקמן: תיקון מס'7 לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020 מייתר את ההקלות.

 

על פי תיקון 7 לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), בוטלו ההוראות המגבילות את מספר העובדים במקום העבודה לגבי כל הגופים המפורטים בתוספת הראשונה בהתאם להוראות סעיף 2(י) לתקנות הנ"ל,  בכפוף לעמידה בדרישות "התו הסגול".

 

 בהתאם, המצב שונה מאוד מהמצב שהיה קיים במועד הגשת בקשת חברות הוט ויס, ולאור העובדה שניתן להחזיר את כל העובדים למקום העבודה אין מקום לקיצור שעות עבודה במוקד הטלפוני ולביטול חובת הקלטת שיחות.

 

כתוצאה מתיקון התקנות וביטול ההגבלה של מספר העובדים במשרד החברות ל-30%, ניתן להחזיר את כל העובדים לעבודה במשרדי החברות ואין עוד צורך בעבודה מהבית של רוב עובדי מוקד השירות הטלפוני.

 

החברות מנמקות את בקשתן להארכת ההקלות בכך שהן מאפשרות לבצע איזון עומסים במוקדי השירות השונים. אולם לעמדת המועצה לצרכנות, הפיתרון לעומסים במוקדי השירות השונים הוא בגיוס עובדים דבר שנראה אפשרי בהחלט ובמיידי לאור מצב שוק העבודה בתקופה זו.

 

לעניין זה יודגש כי מאז משבר הקורונה וצמצום שעות הפעילות במוקד השירות הטלפוני, התקבלו במועצה לצרכנות פניות רבות בהן נמסר כי צרכנים רבים בקשו לוודא שבקשת הניתוק התקבלה אולם אין מענה טלפוני, או לא חוזרים לצרכנים שמשאירים את פרטיהם. אף התקבלו תלונות בעניין אי מתן מענה לפניות שהועברו לשירות לקוחות במייל. מכאן כי אין חלופה אמיתית למוקד הטלפוני.


לעניין זה יצוין שבמועצה לצרכנות הצטברו תלונות רבות בעניין אי טיפול בבקשות ניתוק, והמועצה לצרכנות שוקלת את אופן טיפולה בעניין עקרוני זה. עוד עולה מהתלונות כי המצב דומה גם במוקד התמיכה הטכנית או בשירות הטלפוני בעניין תיקון תקלות, מכאן החשש כי איזון העומסים אינו אפקטיבי כאשר לא ניתן באמת לדעת אם העובדים מועברים למוקדי שירות אחרים כגון מוקד מכירות למשל. על כן, המועצה לצרכנות  סבורה כי אין הצדקה להארכת הוראת השעה לעניין שעות הפעילות של המוקד הטלפוני.

 

תיקון מס' 7 לתקנות הנ"ל מאפשר להחזיר את כל העובדים לעבודה במשרדי החברות, כך שאין עוד הצדקה להארכת תוקף הפטור מחובת הקלטת שיחה.  חברת יס מסרה שהיא אינה מבקשת את הארכת הפטור משום שהיא נקטה בצעדים הדרושים כדי לאפשר הקלטת שיחה לעובדים מהבית. מכאן כי קשה לקבל את טענת הוט בדבר הקשיים הטכנולוגיים והזמן הרב הדרוש לפיתוח טכנולוגי כטענתה.. יש לציין שהפטור הנ"ל פוגע קשות בציבור הצרכנים מכאן כי יש לדחות את בקשת הוט להארכת הפטור כאמור".