המועצה > חדשות ועדכונים > המועצה לצרכנות בתקשורת > פינת הצרכנות לדוברי השפה הרוסית
תאריך: 07/07/2021

Эксплуатация пожилых людей - что делать и как быть осторожными?
Дело о вымогательстве пожилой вдовы во время приведения к присяге смерти мужа. Лена Портной, рассматривает жалобы общественности в Совете потребителей Израиля - ссылка на дело. Циничная эксплуатация трагического события. Как отменить сделку

 

מתוך כאן רקע