המועצה > חינוך והסברה > הגינות בצרכנות > יחידות לימוד - הגינות בצרכנות > הגינות בפרסומות

הגינות בפרסומות

 
קישור להורדת התוכנית
 
 
התכנית עוסקת במתח הקיים לעיתים בין העוסק לצרכן ובפערי המידע ביניהם. פערים אלו באים לידי ביטוי באופן שבו מוצגות לצרכן פרסומות או עסקאות. הצרכן חווה תחושת חוסר הגינות חוזרת ונשנית בקשריו עם בית העסק.

עיקרי התכנית:

הערך הגינות ושימושיו בחיי היום יום

פרסומות כהמחשה לערך הגינות בעזרת סוגיות צרכניות