המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה? > צרכנות בקליק: מדריכים > מכר מרחוק > מדריך 1 ביטול עסקת מכר מרחוק

מדריך לביטול עסקת מכר מרחוק

הגעת למדריך זה מכוון שרכשת מוצר בעסקת מכר מרחוק המוצר לא סופק לך ומועד האספקה טרם חלף.

כיצד שולחים הודעת ביטול?

את הודעת הביטול עליך לשלוח בכתב בדואר רשום עם אישור מסירה, לכתובתו הרשמית של העוסק, כפי שהיא מופיעה באתר האינטרנט שלו או בהצעת העסקה.
באפשרותך לשלוח את הודעת הביטול באמצעות הפקס או כהודעת דואר אלקטרוני.
עליך לתעד ולשמור אסמכתא המעידה על עצם משלוח הודעת הביטול, כגון: עותק המכתב, אישור המסירה, אישור שליחת פקס, או אישור שליחת דוא"ל.

גבית דמי ביטול

צרכן רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק, לפני קבלת המוצר או לאחריה, בשל חרטה על עצם ביצוע העסקה.

כאשר סיבת הביטול היא חרטה בלבד, יהיה עליך לשלם לעוסק דמי ביטול בשיעור 5% משווי העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.  נוסח הודעת הביטול.

כיצד העוסק ישיב לך את כספך?

על העוסק לזכותך תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. הזיכוי יעשה בתשלום אחד, או באמצעות ביטול החיוב בכרטיס אשראי.

תביעת פיצוי עונשי במקרה של אי השבת התמורה לצרכן במועד.

במידה ולא זוכית באופן מלא תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, הינך רשאי להגיש כנגד העוסק תביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפרת הוראות החוק בנוגע להחזרת התשלום.
בית המשפט מוסמך לפסוק פיצוי עד לסך של 10,000 ₪.