המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא סלולאר וטלפוניה > הובטח ללקוח זיכוי בגין מכשיר שרכש באופן פרטי, אך הוא לא זוכה.

הובטח ללקוח זיכוי בגין מכשיר שרכש באופן פרטי, אך הוא לא זוכה.

תיאור המקרה:
צרכן פנה לחברת סלולר וביקש להצטרף כלקוח החברה. טרם ביצוע ההתקשרות הבהיר כי בידיו מכשיר טלפון שרכש באופן פרטי ושאל אם יקבל בגינו זיכוי מלא של 120 ₪, כמתחייב במסלול שהוצע לו.
הלקוח נענה בחיוב, ולפיכך ביצע את ההתקשרות והעביר את כל המסמכים הרלוונטיים לחברת הסלולר כבקשתה.
חרף האמור, הצרכן לא זוכה בחשבון הסלולר של החודש הראשון. הצרכן פנה ונענה כי הדבר לוקח זמן. גם בחודש השני הוא לא זוכה, וכל פניותיו לחברה עלו בתוהו.
בצר לו פנה הצרכן לעזרת המועצה הישראלית  לצרכנות.

הטיפול בתלונה:
הטיפול בתלונה הועבר אל הגב' יהודית לאטי, המטפלת בתלונות במועצה לצרכנות.
יהודית פנתה אל חברת הסלולר וציינה כי מנסיבות המקרה עולה חשש להטעיית צרכן או להפרת חובה כלפי הלקוח.

התוצאה:
בעקבות פניית המועצה לצרכנות  ניתן הזיכוי רטרואקטיבית, וחשבון הלקוח עודכן ב"זיכוי במסגרת ניתוק זיקה" כמבוקש.

הסבר לעניין העילה המשפטית לביצוע הזיכוי:
חברות התקשורת פועלות על פי רישיון שניתן להם על ידי משרד התקשורת. בין היתר  קובע הרישיון כי על הספק להשוות בין ההטבות שהוא נותן לצרכנים שרכשו אצלו את המכשיר לבין צרכנים שמקבלים ממנו שירות למכשיר שרכשו מגורם אחר.
סעיף זה ברישיון עוסק ב"ניתוק הזיקה" בין עצם רכישת מכשיר הטלפון לבין ההטבות שניתנות במסגרת הספקת שירותים סלולריים.
מטרת הסעיף היא לעודד תחרות בענף הסלולר ולאפשר לצרכן לקבל הטבות זהות להטבות  שזכאי להן צרכן שרכש מכשיר בחברה גם במקרים של מעבר מחברה לחברה, או רכישת טלפון אצל ספק פרטי (ולא בחברת הסלולר המספקת את השירות).