המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא רהיטים > אחרי שנה וחצי ריפוד הסלון התקלף לחלוטין

אחרי שנה וחצי ריפוד הסלון התקלף לחלוטין

 
תיאור המקרה:

 

ד' מפתח תקוה רכש מרשת ריהוט גדולה ספות לסלון, עבורו ועבור אימו, עבורן שילם סכום של 11,500 ₪. לאחר תקופה של 18 חודשים החלו להתגלות בספות סימני פגם שבחלוף הזמן הפכו לקילופים גסים ובולטים שגרמו לאובדן ערכם המוחלט של הספות. כשהבינו שנמכרו להם ספות באיכות ירודה ביותר, דרשו מרשת הרהיטים לרפד את הסלון מחדש על חשבונה.


רשת הרהיטים הסכימה לרפד את שני הסלונים אולם דרשה תשלום בסך 2,500 ₪ + הובלה,


הצרכן סירב להצעה ובצר לו פנה למועצה לצרכנות


הטיפול בתלונה:
 

ליאת כרמי, רכזת תחום מוצרי בית במועצה לצרכנות, פנתה אל רשת הרהיטים בדרישה לפעול לפי הוראות החוק:
 

לפי הוראות סעיף 11(3) לחוק המכר "המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם".
 

לכאורה, למרות שנעשה שימוש בספה במשך שנה וחצי, פגם חמור כפי שמתואר בתלונה אינו סביר. הרשת נדרשה לרפד את הסלונים על חשבונה.התוצאה:

 

כשבועיים לאחר פניית המועצה הישראלית לצרכנות התקבל מכתב מ-ד' בו הוא הודיע כי הגיעו מובילים מרשת הרהיטים לאסוף את הספות לצורך ריפוד מחדש ללא כל תשלום.