המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה? > בטלפון | באינטרנט | בדואר אלקטרוני | בפקס

צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה

רכישה אחרת

1

בטלפון | באינטרנט | בדואר אלקטרוני | בפקס

האם הרכישה נעשתה בעקבות פעולת שיווק מרחוק?
לשאלה הקודמת