המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה? > בבית | בעבודה | בבסיס > האם רכשת מוצר או שירות? > שירות > מהו סוג השירות? > שירות מתמשך > האם קיבלת חוזה בכתב? > כן > האם עברו 14 ימים מיום קבלת מסמך הגילוי בכתב?

ביטול עסקת רוכלות

רכישה אחרת

5

האם עברו 14 ימים מיום קבלת מסמך הגילוי בכתב?

ביטול עסקת רוכלות

כיצד נספור?
נבדוק אם חלפו 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת החוזה, לפי המאוחר מביניהם.
יום קבלת החוזה או המוצר אינו נספר, כן נספור שבתות וחגים, אך אם היום ה- 14 חל ביום שבת או חג
אז המועד האחרון לשליחת ההודעה יידחה ליום המחרת.
 
 
 

כן
לא
לשאלה הקודמת