המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה? > בבית | בעבודה | בבסיס > האם רכשת מוצר או שירות? > שירות

ביטול עסקת רוכלות

רכישה אחרת

2

שירות

ביטול עסקת רוכלות

מהו סוג השירות?
לשאלה הקודמת