המועצה > חינוך והסברה > הגינות בצרכנות

 
 
 
הגינות בצרכנות 
תוכנית חינוכית ספירלית מכיתות ג' - יב'
 
הערך "הגינות" מתקשר לערכים ולהתנהגויות כגון יושר, יושרה, כבוד לזולת ומוסריות. המהווים תנאי הכרחי לקידומה של חברה הוגנת ומוסרית המושתתת על צדק ועל שוויון. ערך זה בא לידי ביטוי בדרכים מגוונות בחיי היום-יום ובמערכות היחסים בחברה, ובחיי המסחר בין צרכנים לעוסקים.
 
התכנית הגינות בצרכנות בוחנת את שילובו של ערך ההגינות בחברה הישראלית בכלל, ובחיי המסחר בישראל בפרט, מתוך הנחה שחשוב לחזק ולקדם את הערך הזה בחברה הישראלית, שכן הוא מכנס תחתיו יסודות חשובים לחברה שלנו בכל תחומי החיים.

הערכים שבבסיס ההגינות - כבוד הדדי, יושר ויושרה, שקיפות ואמינות – הם ערכים חשובים ורלוונטיים גם לנושא הצרכנות. התפיסה המוסרית והחינוכית היא שהערכים האלה אינם באים בהכרח על חשבון אינטרסים כלכליים לגיטימיים של בעלי העסקים או של הצרכנים.

בשיתוף עם משרד החינוך, המועצה הישראלית לצרכנות מובילה בבתי הספר את תחום ההסברה לצרכן דרך ערך ההגינות בצרכנות. הערך הזה נועד לקדם ולקרב אותנו להיות חברת מופת, כאשר הצרכנות היא גורם המזמן חשיבה על חברה הוגנת יותר, הנשענת על אמון ועל התחשבות באחר.

הקו המנחה של פיתוח תכנית ספירלית בכל שנת גיל, מכיתה ג בבית הספר היסודי ועד סוף התיכון, הוא ליצור רצף והמשכיות לאורך כל שנות הלימודים להטמעת המסרים של צרכנות הוגנת, כאשר בכל שלב ניתנים היבטים מעמיקים יותר בתחומי דעת מגוונים, כל זאת תוך מתן דגש למעורבות חברתית ופעילות אקטיביסטית לשינוי, בהתאם לרמת הגיל ובפורומים שונים: במשפחה, בחברת הילדים, בקהילה ובמדינה.

התכניות נכתבו בשיתוף המפ"מרים של המקצועות השונים, והן מחוברות לתכנית הליבה של משרד החינוך ונוגעות בכל פעם בתחום לימודים אחר. 
 

לפירוט התוכניות על פי כיתות הלימוד לחצו כאן