המועצה > פורום זכויות צרכניות של המועצה לצרכנות

פורום זכויות צרכניות של המועצה לצרכנות

 
 

 
 
 
 

 

 
×


תנאי שימוש בפורום

- אזהרה לציבור הצרכנים מהצעות לשירותים פיננסיים.  בימים האחרונים התגלה כי עסקים שונים המציעים הלוואות או שירותים פיננסיים שונים עושים שימוש אסור פורום המועצה. המועצה לצרכנות מבהירה כי היא אינה עומדת מאחורי הפרסומים הללו ואין לה כל קשר לחברות המנסות לעשות שימוש לרעה בפורום. לקריאה נוספת:
https://www.consumers.org.il/item/nrew_230320
 
- השימוש בפורום מותר אך ורק בתנאים המפורטים להלן והשתתפות בפורום מהווה התחייבות הגולש לפעול כאמור.

- הפורום נועד לדיון בנושאי צרכנות בלבד ולאפשר לציבור להעלות ולקבל נושאים להרחבת הידע בתחום זה.
 
- שאלות ופניות בנוגע למצב תלונה שכבר הוגשה יש להפנות אל כתובת הדוא"ל:

- הייעוץ המשפטי שניתן בפורום ניתן כמענה כללי להרחבת הדעת וכחלק מהעלאת נושאים על סדר היום ולדיון הציבורי.

- השתתפות בפורום מהווה התחייבות לכל התנאים המפורטים כאן והתנאי להשתתפות היא התחייבות לפעול לפי כל דין וחוק, לרבות שימוש בשפה נאותה ומכבדת את כלל המשתתפים.

- אין לראות בעמדות המועצה בפורום משום המלצה לפעול בדרך כלשהי או להמנע מפעולה כלשהי.

- אין בחוות הדעת של המועצה בפורום משום חיווי על סיכויים של פעולה כלשהי או המנעות הימנה ואין בה משום תחליף ליעוץ מקצועי אותו יש לקבל על בסיס על מכלול פרטי כל מקרה לגופו.

- המשתתף מתחייב שלא להעלות בפורום תוכן מסחרי או פרסומי, גם לא באופן עקיף ובודאי שלא באופן ישיר.

- המשתתף מתחייב שלא להעלות לפורום תכנים העלולים לחבל בפעילות הפורום או במהלך התקין והשוטף של הדיונים.

- המועצה לצרכנות שומרת על זכות בלעדית וחד צדדית לשנות או למחוק תכנים שימצאו, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה,פוגעים או מפירים את החוק, הדין או את כללי האתר. כאמור, בין אם תעשה המועצה שימוש בזכות זו ובין אם לאו, האחריות לתכנים שהועלו בפורום מוטלת על המשתמש שהעלה אותם בלבד.

- יתכן וכתובת ה-IP של המשתתף תשמר בעת ההשתתפות בפורום או אף לאחריה והמשתתף מודע לכך שהמועצה תעבירה לצד ג', בכפוף לצו ביהמ"ש.