המועצה > מדריכים > המדריך לביטול עסקה > חובות הצרכן בביטול עסקה


חובות הצרכן בביטול עסקה:

- הוכחת הקנייה: צרכן שמבקש לבטל עסקה חייב להציג חשבונית, קבלה או פתק החלפה, שיוכיחו את ביצוע הרכישה. אם אין לצרכן אחד מאלו, הצרכן יכול להציג כל הוכחה אחרת המעידה על ביצוע העסקה עם העוסק, מועדה, סכום העסקה ואופן התשלום.

- מקום החזרת המוצר:  אצל העוסק אצלו נרכש המוצר או בכל אחד מסניפי העוסק ונקודות המכירה שלו ( לא כולל זכיינים של העוסק המודיעים על כך לצרכן בשלט, מומלץ לברר). המשמעות היא כי הוצאות ההובלה חזרה לעוסק הן על חשבון הצרכן.

- ביטול שירות כאשר נרכש ציוד קצה:  אם הצרכן נדרש לרכוש מוצר לצורך קבלת שירות (לדוגמה: ממיר בעסקת שירותי כבלים), הצרכן יכול להחזיר את המוצר גם אם עשה בו שימוש, בתנאי שלא נפגם.

- ביטול שירות מתמשך: אם הוחל במתן השירות הצרכן ישלם לעוסק את החלק היחסי עבור השימוש בשירות.