המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא רהיטים > מחיר חיפוי הקיר קפץ פי 2 לאחר המדידה לעומת ההצעה המקורית

מחיר חיפוי הקיר קפץ פי 2 לאחר המדידה, לעומת הצעת המחיר המקורית

 
 
 
תיאור התלונה:

 

י', תושב תל אביב, פנה אלינו בתלונה בזו הלשון: הזמנתי שיש למטבח בסניף של חברת מטבחים גדולה וידועה על סך 17582 ש"ח. בעת ההזמנה שילמתי מקדמה על סך 5000 ש"ח. לאחר ביצוע מדידה בדירה ולפני אספקת השיש והתקנתו, החברה עדכנה את הסכום הכולל של העסקה - סה"כ 19234 ש"ח ודרשה ממני לשלם את יתרת הסכום כתנאי הכרחי לאספקה וביצוע העבודה.

 

תהיתי לגבי הפער בסכום ביחס להזמנה הראשונית וביקשתי לקבל מהחברה את פירוט החישוב שלהם. למחרת קיבלתי את הפירוט וגיליתי לתדהמתי כי סעיף חיפוי קיר משטח, שחושב ותומחר בעת ההזמנה בסך 4567 ש"ח, חושב ותומחר סופית בסך 7602 ש"ח. כלומר - פער של 3,035 ש"ח !! כמעט פי 2 מהמחיר הנקוב בהזמנה. יש לציין שלא היה שום שינוי במידות חיפוי השיש, בין אלה שתומחרו בעת ההזמנה לבין אלה שתומחרו לאחר המדידה בשטח.

 

לאחר פניה בנושא לחברת אין שיש, הם סירבו לתת החזר כספי בטענה שהייתה טעות בתמחור בעת ההזמנה. חשוב לציין כי המידות המופיעות ע"ג ההזמנה זהות לאלה שנלקחו בעת המדידה.

 

אני דורש החזר בסך 3,035 ש"ח שזה ההפרש המחיר בין הנקוב בהזמנה לבין זה שחויב ונגבה בפועל לפני האספקה. על חברת המטבחים לשאת באחריות, לספוג את ה"טעות" בתמחור שהם טוענים שבוצעה ולהשיב לי את ההפרש ששילמתי להם בפועל.


הטיפול בתלונה:

 
התלונה הגיעה לטיפול ליאת כרמי, מטפלת בתלונות מטעם המועצה לצרכנות בתחומי ריהוט ומטבחים. ליאת שלחה ללא דיחוי מכתב לחברה בה כתבה:
 
במשרדי המועצה הישראלית לצרכנות התקבלה תלונת הצרכן המצ"ב. על פי התקנות, בעל עסק למתן שירותים לציבור כפי שיפורט להלן, יציג באופן ברור ובולט לעין את מחיר השירותים, כשהם נקובים רק במטבע ישראלי. בפרסום מחיר השירות, חייב המחיר הנקוב לכלול את סך כל המרכיבים: מע"מ, התקנה, הובלה, אגרה וכיוצ"ב.

 
המועצה לצרכנות פועלת במטרה להגן על זכויות הצרכנים ולייצגם בפני העוסקים ונותני השירותים. בטרם תגבש המועצה את החלטתה באשר לאופן הטיפול בתלונה זו, ומתוך ההגינות לה אנו מחוייבים, אנו פונים אליכם לקבלת עמדתכם בנושא התלונה. נודה לכם, איפוא, אם תמציאו לידינו בתוך 14 יום את התייחסותכם לתלונה. בתום תקופה זו תחליט המועצה על דרכי פעולתה.
 
רק לאחר פנייתה של ליאת התקבלה מהחברה התשובה המיוחלת כי אכן מדובר בטעות. הצעת המחיר שהצרכן קיבל היא זו המחייבת ואם ישנן הוצאות נוספות - לא הצרכן אמור לספוג אותן.
 
י' שלח למועצה ולליאת מכתב תודה בה כתב: "הודות לפעולתם, קיבלתי החזר בסך ₪3,035  בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק שלי. אני מודה לכם על פעולתם ועל התוצאה שהתקבלה אך ורק הודות להתערבותכם".