המועצה > מדריכים > המדריך לביטול עסקה > דמי ביטול ודמי התקנה


דמי ביטול ודמי התקנה

דמי ביטול : 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, לפי הנמוך מבינהם. אם בעקבות ביטול עסקה, חברת האשראי גבתה מהעוסק תשלום עבור ביטולה, העוסק יכול לחייב את הצרכן.דמי הביטול יחושבו על פי סכום העסקה הכולל ששילם הצרכן לרבות דמי הובלה לבית הצרכן.
הערה: אם הצרכן בחר לבצע את ההובלה באופן עצמאי ההשבה לא כוללת את עלות ההובלה שהצרכן ביצע בעצמו.
אולם עלות ההובלה חזרה לעוסק היא על חשבון הצרכן.

- דמי התקנה : אם בוצעה בביתו של צרכן התקנה של מוצר שמשמש למתן שירות ( ממיר של הכבלים או מודם), העוסק רשאי לדרוש מהצרכן לשלם לעוסק את עלות  ההתקנה של עד 100 ₪ . הערה: אם העוסק גבה דמי התקנה העולים על 100 ₪ עליו להחזיר את ההפרש.

אם העוסק לא גבה דמי התקנה כלל ( למשל במסגרת מבצע) הוא רשאי לגבות בדיעבד סכום שלא יעלה על 100 ₪.

אם העוסק גבה דמי התקנה בסכום העולה על 100 ₪ הוא חייב להחזיר את ההפרש בין מה ששולם לבין 100 ₪.

אם העוסק גבה דמי התקנה בסכום הנמוך מ-100 ₪ הוא לא רשאי לדרוש תשלום נוסף.


להסדרים מיוחדים לפי חוק הגנת הצרכן המקנים זכות ביטול בעסקאות מיוחדות לחצו כאן