המועצה > תלונות > בירור מצב תלונה / הוספת מסמכים לתלונה

בירור מצב תלונה / הוספת מסמכים לתלונה

לשאלות נוספות בנושא סטאטוס תלונה קיימת או בקשה לביטול תלונה שהוגשה 

ניתן לשלוח מייל לכתובת statuscheck@consumers.org.il

 

 


 
הוספת מסמכים לתלונה שכבר הוגשה:
 
 
1. ניתן לצרף קבצים סרוקים או מצולמים (עד 2M)בציון מספר התלונה לכתובת המייל doc@consumers.org.il
 

2. ניתן לשלוח מסמכים לפקס שמספרו: 03-6241035 (אין לשלוח תלונות חדשות לפקס זה)