המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > צרכנות בקליק: ביטול עסקה > באיזה אופן התבצעה העסקה? > בבית | בעבודה | בבסיס > האם רכשת מוצר או שירות? > שירות > מהו סוג השירות? > שירות מתמשך

ביטול עסקת רוכלות

0

פרוייקטים

צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה
המחלקה לאכיפה אזרחית
אינדקס מונחים
טסט צ'אט בוט חלונית
צאט בוט המועצה לצרכנות
כלים ותבניות למתלונן
0

צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה

סרטון הדרכה
מדריך לביטול עסקת מכר מרחוק
אינך זכאי לבטל את העסקה
זכותך לבטל את העיסקה
רכישת מוצר
צרכנות בקליק: ביטול עסקה
מידע נוסף
1

באיזה אופן התבצעה העסקה?

בטלפון | באינטרנט | בדואר אלקטרוני | בפקס
בבית | בעבודה | בבסיס
עסקה אחרת (חנות, אירוע הצגה)
צרכנות בקליק: מדריכים
2

האם רכשת מוצר או שירות?

מוצר
שירות
3

מהו סוג השירות?

שירות חד"פ
שירות מתמשך