המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

פנייה אל נציג פניות הציבור - אל מי פונים וכיצד?

בכל מקרה  של דחיית תביעה שהוגשה לשב"ן  אפשר לפנות אל ועדות ערר של השב"ן. לוועדות אלה יש להציג את כל החומר הרפואי הרלוונטי. אופן הפנייה לוועדת הערר נמצא בתקנוני השב"ן.

מכבי

כללית
לאומית
        
מאוחדת – יש לבדוק מול הקופה