המועצה > ארכיון > תחרות כרזות ארצית בנושא צרכנות נבונה: פעילות חינוכית ליום הצרכן הבינלנאומי 2010 > חומר העשרה > יום הצרכן הבינלאומי

יום הצרכן הבינלאומי


מאז 1983 מצוין בכל העולם ב-15 במרץ מדי שנה יום הצרכן הבינלאומי. מטרתו: להגביר את מודעות ציבור הצרכנים לזכויותיו, ולעודד צרכנות נבונה ואחראית. לשם כך מתקיימות ביום זה ברחבי העולם פעילויות שונות, כגון: סדנאות, אירועי רחוב, קמפיינים – מסעות הסברה, פעילויות חינוכיות ועוד. פעילויות אלה זוכות לסיקור נרחב בכלי התקשורת.

יום הצרכן נקבע לתאריך זה מפני שזהו היום שבו קבע הנשיא ג'ון פ. קנדי בשנת 1962 את זכויותיו הבסיסיות של כל צרכן:

• הזכות לבטיחות
• הזכות למידע
• הזכות לבחור
• הזכות להישמע

ארגוני הצרכנים בעולם הוסיפו עליהן 4 זכויות:
 
• הזכות לקבלת צרכים בסיסיים
• הזכות לפיצוי
• הזכות לחינוך
• הזכות לסביבה בריאה
 
זכויות בסיסיות אלה אושרו ב-1985 על ידי האו"ם, אשר הפיץ אותן ברחבי העולם.

ב-1981 נקבע בישראל חוק הגנת הצרכן, ומאז נוספו לו סעיפים ותיקונים. החוק קובע שלבעלי עסקים אסור להטעות ולנצל צרכנים, ובעלי עסקים העוברים על החוק צפויים לעונש.

מדי שנה, לקראת יום הצרכן הבינלאומי, מפתחת המועצה לצרכנות מערך פעילות לילדים ולבני נוער, שמטרתו להעמיק את החינוך לצרכנות נבונה ולעודד ילדים ובני נוער להגן על זכויותיהם הצרכניות.

לרגל יום הצרכן הבינלאומי 2010 מוצע מערך הפעילות "מסע הסברה צרכני", שמטרתו להכיר היבטים חשובים של זכויות הצרכן ולהכשיר את בני הנוער בארץ לפעול למען יישומן.