המועצה > חוק ומשפט > תיקוני חקיקה

תיקוני חקיקה


"שובר זיכוי" – עמיד יותר, תקף יותר, ברור יותר

מליאת הכנסת, אישרה ביום 21.3.12 בקריאה שניה ושלישית, את הצעתה של ח"כ רונית תירוש, לתיקון חוק הגנת הצרכן. התיקון לחוק, שנכנס לתוקפו ביום 20.4.2012, קובע כללים לגבי מרכיביו ומאפייניו של "שובר זיכוי" בגין ביטול עסקה.

יובהר כי, מדובר על מצב בו צרכן מבטל הסכם לרכישת מוצר או שירות בהסכמת בית העסק ואינו זכאי לקבלת "החזר כספי", ולכן הוא מקבל לידיו "שובר  זיכוי".

על פי התיקון לחוק:
• השובר יודפס / ייכתב באופן שלא יימחק.
• הסכום הנקוב בשובר, יהיה הסכום ששולם בעת ביצוע העסקה
• שובר הזיכוי יהיה תקף לפחות לשנתיים מיום מסירתו לצרכן.
• מימוש שובר הזיכוי לא יותנה בהצגת חשבונית העסקה.
• לא יהיה תוקף לתנאי המגביל את האפשרות לממש את שובר הזיכוי, לדוגמא במכירה מיוחדת או מבצע.
• על גבי השובר יצויין התוקף לשימוש והאפשרות להשתמש בשובר ללא תנאים מגבילים באותיות ברורות ובהבלטה מיוחדת.
• במידה וצרכן מימש שובר זיכוי וההפרש בין שווי השובר למחיר עסקת המימוש אינו עולה על 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם, כי אז הצרכן יקבל את העודף במזומן.
התיקון לחוק יחל גם על שוברי מתנה.
לנוסח החוק