המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2020

ארכיון כתבות 2020

תאריך: 22/09/2020

הנחיות לצרכנים בנושא דרישה להחזר כספי עבור חיובים שלא הוזמנו מחברת 'פנגו'
במידה וגיליתם שחברת 'פנגו' מחייבת אתכם על שירותים שונים ללא ידיעתכם והסכמתכם, כגון שירותי סימפל / שירותי רכב / שירותי דרך - מצורף בזאת מכתב להורדה ושליחה לבית העסק בדרישה להחזר כספי

 

במועצה הישראלית לצרכנות התקבלו תלונות רבות של צרכנים שהלינו שחברת פנגו שירותי חנייה סלולרית (להלן: "החברה") מחייבת אותם עבור שירותים שונים שמעולם לא הזמינו (שירותי סימפל / שירותי רכב / שירותי דרך), לעיתים החיוב נעשה במשך תקופות ארוכות של חודשים ואף שנים.


בהתאם לנמסר בתלונות, התנהלות החברה מעלה חשש למדיניות מפרת חוק, כמפורט להלן:


• אי מסירת טופס גילוי בניגוד להוראות סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.


• הספקת שירות ללא בקשה מפורשת של הצרכן בניגוד להוראות סעיף 3(ב)(8) לחוק הגנת הצרכן.


• אי מסירת חשבוניות עם פירוט החיובים הנגבים על ידי החברה בניגוד לסעיף 13ב(א) ו – 13ב(ב1) לחוק הגנת הצרכן.


• גבייה ביתר ללא הסכמת הצרכן ואי השבה של הסכום שנגבה ביתר בתוך 4 ימי עסקים ממועד פניית הצרכן. לתשומת ליבכם, במקרה של סירוב להשיב לצרכן את הסכום שנגבה מחשבונו ביתר בתוך ארבעה ימי עסקים, בית המשפט רשאי לפסוק לטובת הצרכן פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 10,000 ₪ בהתאם לסעיף 31א(א)(2ב1) לחוק הגנת הצרכן.


חוק הגנת הצרכן מחייב משלוח התראה לפני הגשת תביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק, והמועצה הישראלית לצרכנות ניסחה עבורכם הצרכנים מכתב התראה לדוגמה. 

מכתב להורדה ושליחה לחברת פנגו

 

יש להשלים את המכתב עם הפרטים שלכם והשתלשלות העניינים (להתייחס לתכתובת אם הייתה, או לשיחת טלפון למשל). הקפידו לתעד את משלוח המכתב – בדואר רשום עם אישור מסירה, לוודא קבלת המייל / פקס וכו'.


במקרה של אי מתן מענה מספק מהחברה, תוכלו להגיש כתב תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות לו חשוב לצרף את המסמכים הרלוונטיים (חשבוניות, התכתבות עם החברה), מכתב ההתראה ששלחתם לחברה (בצירוף תיעוד על קבלת המכתב על ידי החברה) ואת תגובת החברה ככל שהתקבלה.


סכום התביעה המקסימלי אותו תוכלו לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות עומד על סך של 34,000 ₪ (החל מיום 1.1.2020).


האגרה בבית המשפט לתביעות קטנות עומדת על סכום של 1% מסכום התביעה, אך לא תפחת מ – 50 ₪.

 

חשוב לציין: אין באמור להלן משום חוות דעת משפטית ביחס למקרה הספציפי שלכם, אלא מידע כללי על הוראות החוק החלות, הסעדים הקיימים בחוק והאופן שבו ניתן לממש את זכויותיכם.

 

למידע נוסף אודות הגשת תביעה קטנה מתוך אתר המועצה לחצו כאן >>

 

למדריך הגשה לתביעות קטנות מתוך אתר הרשות השופטת לחצו כאן >>