imh3

מרגיש שבית עסק
גרם לך עוול?

המועצה הישראלית לצרכנות פה בשבילך
עם שירות הייעוץ והסיוע לתלונות צרכנים מול בתי-עסק.

עכשיו גם עד בית המשפט לתביעות קטנות.
אז במקום לוותר על מה שמגיע לך, הגיע הזמן להיעזר בנו לתבוע את זכויותיך!

INBox