המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > הגנת הצרכן בתקופת משבר כלכלי

הגנת הצרכן בתקופת משבר כלכלי

הגנת הצרכן בתקופת משבר כלכלי

על רקע המשבר הכלכלי – עצות לציבור הצרכנים
כיצד מונעים נזק כספי במקרה של אי אספקת סחורה או "פשיטת רגל"?
 
לאור המשבר הכלכלי חשוב לדעת כי קיימים בחוק מנגנוני הגנה במקרה של אי אספקת תמורה או של פשיטת רגל. מנגנוני הגנה קיימים הן כאשר התשלום נעשה בשיק והן כאשר התשלום נעשה בכרטיס אשראי.
אפשר למנוע נזק על ידי פעולות פשוטות ולהלן כמה עצות.
 

האם אפשר לבטל שיק כשלא מקבלים את המוצר או השירות?

האם הדבר חוקי?

אם נבטל את השיק ולא נשלם עבור סחורה שלא סופקה לנו, האם זאת עבירה פלילית?

מה אפשר לעשות, כדי לא לשלם עבור סחורה שלא סופקה?

האם יש לי הגנה בחוק במקרה שבו לא קיבלתי את המוצר במועד הקבוע בהזמנה?

האם החוק מגן על הצרכן גם במקרה שבו מועד ההספקה עוד לא חלף אולם הספק הפסיק דרך קבע לספק נכסים מסוג זה שנרכש?

רכשתי מוצר באמצעות כרטיס אשראי, ועוד לפני מועד ההספקה נודע לי כי בית העסק נסגר, וייתכן שפשט את הרגל . האם החוק מאפשר לי לעצור את התשלומים?

כיצד עלי לפעול במקרה שבו המוכר לא סיפק לי את המוצר שרכשתי?

האם חברת האשראי מחויבת להחזיר לי את כספי?

האם חברת האשראי יכולה לחייב אותי מחדש?

רכשתי רהיטים ולא קיבלתי חלק מהמוצרים שהוזמנו. האם החוק חל גם במקרה זה?

האם אני יכול לבטל הוראת קבע בכרטיס אשראי?

שאלות בנוגע להקפאת הליכים
 

מהו צו הקפאת הליכים?

לכמה זמן ניתן צו הקפאת הליכים?

האם צרכן רשאי לבטל תשלומים עתידיים בכרטיס אשראי לחברה שנמצאת בהקפאת הליכים?

האם תשלומים שהועברו לחברה שנמצאת בהקפאת הליכים יוחזרו לצרכן?