המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2012

ארכיון כתבות 2012

תאריך: 18/10/2012

תגובת המועצה לצרכנות על דוח מבקר המדינה בנושא מחיר המים והחשמל דוח 63א

ממצאי דוח מבקר המדינה מוכיחים שוב כי הרגולטורים כושלים פעם אחר פעם בהגנה על האינטרסים של ציבור הצרכנים. הרגולטורים נכנעים לדרישות בעלי האינטרסים השונים כך שהוצאות בגין מימון אותם אינטרסים מגולגלות אל כיסו של הצרכן. לא פחות חמורה היא העובדה כי אותם רגולטורים נכשלים גם בבקרה ובפיקוח על ההוצאות של הגופים המפוקחים וטיב המידע שהם מקבלים מאותם הגופים.

המועצה לצרכנות התריעה בעבר נגד הסיבסוד הצולב בתעריפי המים, ונגד מחירי החשמל,  אך בשל העדפת הרגולטורים את האינטרסים של קבוצות חזקות, ציבור הצרכנים נפגע פעם אחר פעם.
דוקא בתקופה שבה הממשלה עושה מאמץ להקל על יוקר המחיה של ציבור הצרכנים ומחפשת כל אמצעי להוזלה ולו גם של שקלים בודדים – מגלה מבקר המדינה בזבוז על חשבון הציבור בסכומים המצטברים כדי 1.3 מיליארד ₪.

השיטה של מימון מטרות מועדפות של המדינה כסיבסוד המים לחקלאות גורמת לכך שבכל פעם שהצרכן הביתי פותח את הברז, הוא בעצם מממן את המגזר החקלאי.
הכנסת רכיבי עלות למחיר שמשלם הצרכן ושאינם קשורים לצריכתו – פוגעת בציבור וסותרת את עיקרון התחשיב של העלויות האמיתיות, והעמסת העלויות על הצרכנים.
הוספת מימון למגזר אחד על חשבון הציבור מהווה, למעשה, מס סמוי על הצרכן ומשכך הינה פסולה. אם המדינה אכן מעוניינת בסיבסוד מגזר זה או אחר – עליה לממן באופן ישיר את אותם האינטרסים.

במדינת ישראל הקטנה קיומם של 52 תאגידי מים במקום ה-13 המתוכננים, מהווה תעודת עניות למשילות ובזבזו אדיר של כספי ציבור.
המועצה לצרכנות מתקוממת גם נגד הצידוק שניתן לציבור להעלאות מחירים חוזרות ונישנות של תעריפי החשמל,  בשעה שמתגלה בדוח המקר כי התעריפים היקרים שימשו להטבות מפליגות של ראשי חברת חשמל ועובדיה.
לעמדת המועצה לצרכנות ציבור הצרכנים מרגיש מופקר מול אוזלת ידה של הרגולציה, כפי שבאה לידי ביטוי בדוח המבקר.