המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2012

ארכיון כתבות 2012

תאריך: 10/06/2012

"הועדה להגברת התחרותיות בענף הבנקים שכחה את תפקידה: להמליץ על דרכים להתנעת התחרות במגזר הביתי"

בעקבות הפרסומים האחרונים בתקשורת  בדבר  המלצות ועדת זקן  המפקח על הבנקים, להגברת התחרותיות בענף הבנקאות, יוצא מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, בביקורת על המלצות הוועדה, שנמנעה מלטפל בגורם העיקרי המונע תחרות במגזר משקי הבית-  חוסר יכולת ההשוואה של הצרכנים.

מחקר של המועצה לצרכנות באמצעות "גיאוקרטוגרפיה"  מראה כי הבעיה המונעת מן הצרכנים את יכולת ההשוואה של מחירי השירותים הבנקאיים היא אופן הצגת מחיר השירות הבנקאי,  המורכב  מעמלות הנקובות בש"ח וריביות הנקובות באחוזים. 70% מהנשאלים לא ידעו לענות נכון על השאלה באיזה בנק מבין שניים שהוצגו להם, כדאי להם לנהל את חשבון העו"ש.

לעמדת המועצה לצרכנות,  יש לגלם את  מחיר השירות בריביות בלבד,  ולפטור את הצרכנים מתשלום עמלות עו"ש, המהוות ממילא תשלום כפול שגובה הבנק על ניהול החשבון.
המועצה לצרכנות יזמה הצעת חוק ברוח זו, המהווה פשרה מאזנת בין אינטרס הבנק להרוויח ובין זכות הצרכנים ליכולת השוואה, על פי המודל הנהוג בארה"ב. על פי הפרסומים, הועדה בחנה את המודל הבריטי המדבר על ביטול גורף של העמלות, ולא את המודל האמריקאי; שדוגמתו מבוטאת בהצעת החוק.

מנכ"ל המועצה לצרכנות  מוסר כי "לבנק ישראל חשוב לשמור על יציבות הבנקים נקודה. רווחת הצרכנים נדחקת לשוליים בשיקוליו (כפי שפורסמו, כאמור) ובכך הוא חוטא לתפקידו לדאוג גם להגינות בענף זה".

בועדת הכלכלה של הכנסת טען  נגיד בנק ישראל לפני כחודש   כי המערכת הבנקאית איננה יעילה,  וחוסר היעילות זה הוא רכיב משמעותי בעלויות המיותרות המגולגלת אל הצרכנים.
לעמדת המועצה לצרכנות הגברת יעילות המערכת הבנקאית הייתה מאפשרת לבנקים להגדיל רווחיותם,  גם בנסיבות בהן יש לצרכנים יכולת להשוות ולבחור את הבנק המתאים להם.
לפי הפרסומים, לצורך בהתייעלות הבנקים אין התייחסות בדוח הועדה, והדברים יותר ממתמיהים. על כן, טוען מנכ"ל המועצה לצרכנות, "הטענה של בנק ישראל  כי  הצעת החוק של המועצה לצרכנות  עלולה לפגוע בבנקים,  נראית מופרכת במיוחד. התעלמות ועדה כה חשובה מהיבט כה משמעותי ברווחיות הבנקים מעלה סימני שאלה גדולים.