המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2012

ארכיון כתבות 2012

תאריך: 12/02/2012

יש לחייב את חברות הסלולר לקבוע את מחיר מכשיר הסלולר לצרכן בעת ההתקשרות, מבלי להתנותו בצריכת שירותים מהחברה

בוועדת הכלכלה של הכנסת שדנה היום בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 52) (איסור תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם למתן שירותי רדיו טלפון נייד) התשע"ב-2011 , מציעה המועצה לצרכנות להכניס סעיף נוסף לחוק שיקבע כי מחיר מכשיר הסלולר (וכל ציוד קצה) יהיה מחיר סופי שאינו מותנה  בשום תנאי לרבות צריכת שירותים מהחברה.

התיקון המוצע ימנע  פגיעה בציבור הצרכנים כתוצאה משיטת החיוב זיכוי , לפיה חברת הסלולר מעניקה "הנחה" על המכשיר בתנאי שהלקוח צורך כמות מסוימת של שירותים (שיחות/מסרונים) ואם יעזוב את החברה במהלך תקופת ההתקשרות, לא ימשיך לקבל את ההנחה ויאלץ לשלם את "מחיר המחירון" של המכשיר.

מבדיקת המועצה לצרכנות עלה כי מחירי המחירון של חברות הסלולר הם בד"כ גבוהים בעשרות אחוזים ממחירם אצל משווקים עצמאיים, כך ששיטת ה "חיוב /זיכוי" מהווה חסם יציאה ומרוקנת מכל תוכן את ההוראה בחוק המבטלת את קנסות היציאה. לעמדת המועצה שיטה זו פוגעת ביכולת השוואת המחירים של הצרכן.

הצעת המועצה לצרכנות לא תאפשר לחברות  לנפח את מחיר המכשיר בעת סיום ההתקשרות, ומחייבת את בעל הרישיון להציג לצרכן את מחירו הסופי והמוחלט של כל ציוד הקצה, ללא התניה בצריכת השירותים.

מנכ"ל המועצה לצרכנות עו"ד אהוד פלג אומר כי "התוספת המוצעת ע"י המועצה תשלים את הבטחת יכולתם של הצרכנים להתנתק מחברה סלולרית  ללא חסמי מעבר, וכן לאפשר  להם וודאות בעניין מחירו הסופי של המכשיר לצורך ביצוע השוואות  עם מחירי המכשירים אצל ספקים אחרים".